Ogłoszono przetarg na remont budynku ul. Padarewskiego 2 w Dębicy


Ogłoszono przetarg na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi
przy ul. Padarewskiego 2 w Dębicy.

Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „IGLOOPOL”,
39-200 Dębica, ul. Brzegowa 23,
tel. +48 14 6705792, nr faks. +48 14 6705792
strona internetowa: http://www.smigloopol.pl/
e-mail: biuro@smigloopol.pl

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2
w Dębicy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 – Spójność wewnątrz regionalna,
Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast.

Szczegóły na stronie www.smigloopol.pl/przetargi

Powrót