DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO SPÓŁDZIELNI


Kilka zdań o członkostwie w Spółdzielni po nowelizacji ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 9.09.2017 r

 

     Członkiem Spółdzielni (z mocy prawa) jest osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa. Członkiem Spółdzielni jest także osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osobie tej nie ptrzysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im współnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu z tym że wpisanie do rejestru członków Spółdzielni takiej osoby następuje na jej pisemny wniosek. Dotyczy to także małżeństwa, jeżeli prawo odrębnej własności przysługuje im wspólnie lub jeżeli wspólnie się o takie prawo ubiegają.

     Na koniec roku 2017 Zarząd Spółdzielni dokonał weryfikacji członków na podstawie akt osobowych i oświadczeń w nich zawartych. Zgodnie z ich zapisami po nowelizacji ustawy liczba członków naszej Spółdzielni wynosi 1636.

Pliki do pobrania:

Powrót