Informacja o cenie wody


                                                                                                                  Dębica, dnia 18.04.2016r.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy informuje, że od dnia 01.04.2016r. ulega zmianie zaliczkowa opłata za zimna wodę na kwotę 8,85zł/m³

Uzasadnienie:

Ogłoszenie Wodociągów Dębickich Sp.z o.o. w sprawie obowiązywania od dnia 01.04.2016r. na terenie Miasta Dębica nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Rady Nadzorczej SM "IGLOOPOL" w Dębicy Nr 5/2016 z dnia 15.04.2016r.

wysokość zaliczkowej opłaty za wodę zimną: 8,85 zł/m3

wysokość zaliczkowej opłaty za wodę ciepłą: 31,50 zł/m3 (bez zmian)

Powrót