Informacja dotycząca wywozu nieczystości z osiedla


Uprzejmie informujemy, że przestój w wywozie nieczystości przez firmę, która śwaidczy usługi na rzecz Urzędu Miasta spowodowany jest awarią samochodu. Zarząd Spółdzielni informuje, iż został zapewniony, że zalegające kontenery będą wywiezione w dniu 21.08.2018 r.

Powrót