O Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „IGLOOPOL” w Dębicy wpisana została do Rejestru Sądowego Spółdzielni w dniu 10.02.1982 r.

Pierwszymi Członkami Zarządu byli:
Leopold Szczyrek
Ludwik Czerniecki
Ewa Natorska
Jan Zaręba
Stanisław Pęcak

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Jesteśmy drugą co do wielkości Spółdzielnią Mieszkaniową w Dębicy. Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie o powierzchni 135.249 mkw , na którym zlokalizowane jest:

31 budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających 1190 mieszkań w tym 1 budynek z lokalami użytkowymi na parterze 1 budynek administracyjno-biurowy łącznie
z magazynem materiałowym.

Struktura mieszkań według stanu na dzień 31.12.2010 r przedstawia się następująco:

mieszkania o statusie lokatorskim – 125
mieszkania o statusie własnościowym – 746
odrębna własność – 312
mieszkania o statusie najmu – 7
garaże wbudowane – 418