Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Sikorskiego 8 i 10 w Dębicy


Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Sikorskiego 8 i 10 w Dębicy zamówienie dofinansowane w ramach Regiolanlego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nazwa programu: Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy. RPPK.03.02.00-18-0150/16. Wszystkie informacje i formularze do pobrania poniżej w linku:

https://www.dropbox.com/s/wo7i2qur38tdob5/download%282%29.zip?dl=0

Powrót