Informacja o rozstrzyngięciu przetargu


INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy informuje, że przetarg nieograniczony dotyczący utrzymania czystości klatek schodowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni został rozstrzygnięty. Komisja przetargowa wybrała oferty firm:

 

1. Firma „KARMEN” Sprzątanie obiektów Adam Toczek ul. Robotnicza 4/45.

2. Firma „LIMPIO” Małgorzata Kucharska Brzeźnica ul. Jasna 6.

 

Obie firmy spełniły wymagania zawarte w SIWZ.

Powrót