ZMIANA W SIWZ !!!


Informujemy, że ulega zmianie zapis w SIWZ dotyczący pkt. 4/1/6 - "mycie stolarki okiennej na klatkach schodowych - 1 raz na pół roku lub częściej jeżeli wystąpi taka potrzeba".

Powrót