Organy Statutowe


ORGANY STATUTOWE

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wybrana dnia 20.06.2018 r przez Walne Zgromadzenie.

Nadzór nad funkcjonowaniem Spółdzielni sprawuje 9 osobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Prezydium Rady

Mirosław Bystrek - Przewodniczący

Halina Uryasz-Krysman - Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Kędzior - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Kazimiera Kłok - Przewodniczący

Mariusz Blezień - Członek

Robert Lipiński - Członek

 

Komisja Budowlana

Krzysztof Kędzior - Przewodniczący

Robert Lipiński - Członek

Paweł Książnicki - Członek

Tomasz Solecki - Członek

 

Komisja Społeczno – Wychowawcza

Leszek Żyłka - Przewodniczący

Kazimiera Kłok - Członek

Mariusz Blezień - Członek

 

Zarząd Spółdzielni

Marek Grabowski - Prezes Zarządu

Renata Malinowska - Członek Zarządu

Paweł Maduzia - Członek Zarządu