Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa IGLOOPOL w Dębicy

 

ul. Brzegowa 23. 39-200 Dębica

 

tel. 14 670 57 92, 14 677 69 39

 

 

O G Ł A S Z A

 

P R Z E T A R G   N I E O G R A N I C Z O N Y

 

N A   W Y K O N A N I E:

I. Świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy.

• Szczegółowy zakres robót i warunki przetargu określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17 grudzień 2018 r do godz. 13.00 z oznaczeniem na kopercie nazwy przetargu.

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudzień 2018 r o godz. 13.15.

Specyfikacje Przetargowe można odebrać od poniedziałku do piątku w siedzibie S.M. IGLOOPOL pokój nr 5 (dział GZM) w godz. 7.00 do 15.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

24 maj 2024
20 marzec 2024

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search