Zasady ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy

Zasady ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej  „IGLOOPOL” w Dębicy
podstawa prawna:
 1/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz 926 z późn.zm.) 2/ ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 Nr 188 poz 1848 z późn.zm.)
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy może udostępniać dane osobowe członków spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrz spółdzielcze w trybie ustalonym postanowieniami statutu.1.

2. Dane osobowe członka Spółdzielni mogą być udostępnione organom samorządowym
spółdzielni rozpatrującym jego sprawę w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym tylko
w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
3. Udostępnianie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„IGLOOPOL” w Dębicy  osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom publicznym
może nastąpić wyłącznie na pisemny umotywowany wniosek, o ile przepisy prawa na
to zezwalają.
4. Członek spółdzielni jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo
przeglądać rejestr członków prowadzony przez Zarząd Spółdzielni.
5. SM„IGLOOPOL” w Dębicy może odmówić udostępnienia przetwarzanych danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 30 ustawy o ochronie danych
osobowych, a w szczególności jeżeli spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr
osobistych osób, których te dane dotyczą, lub innych osób.
6. Uzyskanie informacji telefonicznej dotyczącej osoby zamieszkującej pod wskazanym
adresem następuje po uprzednim podaniu numeru identyfikacyjnego ustalonego
indywidualnie dla każdego lokalu znajdującego się w książeczce opłat
eksploatacyjnych.
7. Umieszczenie nazwiska członka spółdzielni, osoby posiadającej spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, właściciela lokalu niebędącego członkiem, najemcy,
na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po uprzednim
wyrażeniu zgody przez te osoby.
 Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd SM „IGLOOPOL” w
Dębicy.
Dębica, dnia  27.02.2013r
Powyższe Zasady przyjęty  zostały przez Zarząd  SM „IGLOOPOL”
na posiedzeniu w dniu 27.02.2013r, Protokół 1/20013.

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search