zatwierdzenia zmian w Regulaminie porządku domowego

U C H W A Ł A   nr 7 /2014
Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy  z dnia  14.03.2014r.
W sprawie:  zatwierdzenia zmian w  Regulaminie  porządku domowego  


Spółdzielni  Mieszkaniowej  „IGLOOPOL” w Dębicy

Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  „IGLOOPOL” w Dębicy działając w oparciu o Statut § 40 ust.1 pkt. 21  zatwierdza zmiany w   „Regulaminie
porządku domowego”  Spółdzielni  Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy :
Dodaje się  w § 4 ust.5 pkt.1 a) o następującej treści:
„utrzymanie porządku w korytarzach piwnic , pomieszczeniach strychowych i schodach  zewnętrznych”.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search