Informacja o zmianie wysokości funduszu remontowego

 

                                                                                                                         Dębica ,dnia 22.12.2017 r

 

INFORMACJA

o zmianie wysokości funduszu remontowego budynkowego

obowiązującego od 01 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy informuje, że od dnia

01.04.2018 r. ulega zmianie:

stawka opłaty funduszu remontowego budynkowego Sikorskiego 8 i 10 i wynosić będzie 1,90 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.

Uchwała Nr 16/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 12.12.2017 r.

 

UZASADNIENIE:

Podstawą podwyższenia opłaty funduszu remontowego jest konieczność partycypowania w kosztach remontu budynków Sikorskiego 8 i 10 w wysokości 706.609,20 zł jako uzupełnienie kosztów kwalifikowanych po dofinansowaniu kwoty 863.386,17 zł ze środków EFRE w ramach Osi Priorytetowej nr II „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Całkowita kwota wykonania remontu po przeprowadzeniu przetargu wg wyceny i zakresu robót na dzień 12.12.2017 r. wynosi: 1.569.995,37 zł

- Kwota dofinansowania z RPOWP wynosi: 863.386,17 zł

- Stan funduszu remontowego Sikorskiego 8 i 10 na 31.12.2017 r. wynosi: 279.897,00 zł

- Różnica do zapłaty: 426.712,20 zł

Planowany okres spłaty brakującej kwoty pożyczonej z funduszu remontowego innych budynków wyniesie około 3,5 roku.

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

20 marzec 2024
20 marzec 2024

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search