Informacja o zmianie wysokości funduszu remontowego 2

                                                                                                                                         Dębica ,dnia 22.12.2017 r

 

 

INFORMACJA

o zmianie wysokości opłat funduszu remontowego budynkowego

obowiązujących od 01 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy informuje, że od dnia 01.04.2018 r. ulega zmianie:

stawka opłaty funduszu remontowego z 0,90 zł/m2 i wynosić będzie 1,10 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.

Uchwała Nr 15/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 12.12.2017 r.

UZASADNIENIE:

Coroczne przeglądy potrzeb remontowych budynków wykazują duże potrzeby w zakresie niezbędnych prac w celu utrzymania i polepszenia istniejącego stanu substancji mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL. Ponadto od około roku obserwujemy wzrost cen usług budowlanych co przekłada się na fakt, że realnie wykonuje się mniej remontów. Mając powyższe na uwadze podniesienie stawki funduszu remontowego , który w całości przeznaczony jest na niezbędne prace zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni jest w pełni uzasadnione.

Kwoty wnoszone na fundusz remontowy w 100% przeznaczone są na remonty konieczne budynków zatwierdzone przez RN Spółdzielni i nie mogą być wykorzystane na inny cel.

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

20 marzec 2024
20 marzec 2024

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search