W związku z wszczętym postępowaniem wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dotyczącym segregacji śmieci przypominamy: Zgodnie ze złożoną deklaracją wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego segregowania odpadów i wrzucanie ich do pojemników zgodnie z oznaczeniem. Stwierdzenie uchybień w segregacji śmieci będzie skutkować podniesieniem stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad oraz zachowanie porządku i czystości w boksach śmietnikowych.

 

Zarząd SM IGLOOPOL informuje mieszkańców, iż od 01.04.2019 r. wprowadzono nowy składnik czynszowy " sprzątanie klatek schodowych".  W zakres obowiązków firm sprzątających wchodzi:

- zamiatanie i mycie powierzchni klatek schodowych wraz ze schodami do piwnic, usuwanie pajęczyn - 1 x w tygodniu

- zamiatanie schodów zewnętrznych z odśnieżaniem - 1 x w tygodniu

- mycie parapetów - 1 x w tygodniu

- mycie balustrad i poręczy - 1 x na kwartał

- mycie drzwi wejściowych do budynku - 1 x w tygodniu

- mycie okien na klatkach - 1 x na pół roku

- mycie lamperii, skrzynek pocztowych, kloszy lamp - 1 x na pół roku

- zamiatanie korytarzy piwnic - 1 x na pół roku

Zasady niniejsze określają obowiązki i uprawnienia SM Igloopol, jej członków i innych użytkowników lokali w zasobach SM Igloopol

Wprowadzone zmiany w 2019r.

Pliki do pobrania:

-> REGULAMIN

                                                                                                                                         Dębica ,dnia 22.12.2017 r

 

 

INFORMACJA

o zmianie wysokości opłat funduszu remontowego budynkowego

obowiązujących od 01 kwietnia 2018 r.

 

 

                                                                                                                         Dębica ,dnia 22.12.2017 r

 

INFORMACJA

o zmianie wysokości funduszu remontowego budynkowego

obowiązującego od 01 kwietnia 2018 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy informuje, że od dnia

01.04.2018 r. ulega zmianie:

stawka opłaty funduszu remontowego budynkowego Sikorskiego 8 i 10 i wynosić będzie 1,90 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.

Uchwała Nr 16/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 12.12.2017 r.

 

UZASADNIENIE:

Podstawą podwyższenia opłaty funduszu remontowego jest konieczność partycypowania w kosztach remontu budynków Sikorskiego 8 i 10 w wysokości 706.609,20 zł jako uzupełnienie kosztów kwalifikowanych po dofinansowaniu kwoty 863.386,17 zł ze środków EFRE w ramach Osi Priorytetowej nr II „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Całkowita kwota wykonania remontu po przeprowadzeniu przetargu wg wyceny i zakresu robót na dzień 12.12.2017 r. wynosi: 1.569.995,37 zł

- Kwota dofinansowania z RPOWP wynosi: 863.386,17 zł

- Stan funduszu remontowego Sikorskiego 8 i 10 na 31.12.2017 r. wynosi: 279.897,00 zł

- Różnica do zapłaty: 426.712,20 zł

Planowany okres spłaty brakującej kwoty pożyczonej z funduszu remontowego innych budynków wyniesie około 3,5 roku.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie ze złożoną deklaracją wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego segregowania odpadów i wrzucanie ich do pojemników zgodnie z oznaczeniem. Stwierdzenie uchybień w segregacji śmieci może skutkować podniesieniem stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad oraz zachowanie porządku i czystości w boksach śmietnikowych.

 

Uchwała Nr 8 / 2016

Rady Nadzorczej SM „IGLOOPOL” w Dębicy z dnia 28.12.2016 roku

 

w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od dnia 01.04.2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy w oparciu o statut Spółdzielni § 40 ust 1 pkt 15 zatwierdza od dnia 01.04.2017 roku:

  • stawkę opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Uzasadnienie:

Zmiana opłat spowodowana jest:

- zwiększeniem kosztów usług świadczonych na rzecz utrzymania i bieżącej konserwacji nieruchomości

- wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (m.in. ubezpieczenie majątku, usługi zewnętrzne, wymiana lamp w klatkach schodowych na lampy z czujnikiem ruchu, koszty zarządzania).

Dotychczasowa stawka opłaty eksploatacyjnej została ustalona w marcu 2014 r. i obowiązywała przez okres 3 lat.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RN                                                Przewodniczący RN

 Ewa Czech                                                   Katarzyna Grabowiec

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

24 maj 2024
20 marzec 2024

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search